MARMORLYCKAN

OMRÅDET

Ikon
Ikon båt
Ikon buss
Ikon
Ikon affär
Motionsspår

I Breared finns gott om gröna miljöer för utevistelse som inbjuder till rörelse och aktivitet. Motionsspår, cykelleder och närheten till den fantastiska strandmiljön gör det enkelt för dig att ta en joggingtur eller en stärkande promenad längs havet eller i den gröna skogsmiljön. Flera fina golfbanor finns också i närheten.

Dags att börja cykla

Bor du i Marmorlyckan är det läge för dig att börja cykla. Från Marmorlyckan tar det bara tio minuter till centrum, sju minuter till havet och fyra till all service vid Coop stormarknad.

Ett nytt gång- och cykelstråk planeras utmed den nya järnvägen och ska binda samman de befintliga stråken och även fortsätta över järnvägstunneln och vidare norrut mot Prästakullen och sjukhuset.

Med hav, service & Varberg nära

Från Marmorlyckan har du nära till Breareds torg med Hälsans hus. Här finns vårdcentral, läkare och Folktandvård samt torget med ett par mindre restauranger. Bara några minuter bort har du välsorterade och kvällsöppna Coop, ett större apotek och ett systembolag. Busshållplats finns vid Breareds torg på Brearedsvägen ca 400 meter bort.

Bra för barnen

I Brearedsområdet finns förskolor samt skolor från 6-årsverksamhet till högstadium inom gångavstånd. Intill Marmorlyckan ligger en nybyggd idrottshall och i anslutning till denna planeras en ny förskola och skola.

Grön, social och ekonomisk hållbarhet

Kvarteret har en kreativ, grön kvartersstruktur med trädgårdsstaden som målbild som understryker miljötänkandet. Husen har en skiftande arkitektur som skapar variation och håller en hög standard både arkitektoniskt, funktionellt och energimässigt.

Variationen av privata, halvprivata och gemensamma ytor, blandningen av bostadsformer och åldersgrupper skapar social hållbarhet. Utemiljöerna är disponerade så att du och barnen kan röra er avskiljda från biltrafik på stora delar av området.

Husen i Marmorlyckan har bra isolering, modern uppvärmningsteknik och individuell mätning av förbrukningen. En kombination som ger låga uppvärmningskostnader. Bra både för framtiden, miljön och din plånbok.