Ny förskola i området

I takt med att Breared i Varberg växer har behovet av förskoleplatser ökat. Kommunen meddelade 24 februari om att de bygger en ny förskola i Breared. Detta är självklart välkomnande för många som är nyinflyttade i området!

Klapperstenens förskola beräknas att stå färdig i mitten av maj 2020 och kommer ersätta Rundgårdens förskola och Avlgatans förskola. På Klapperstenes förskola kommer det att finnas plats för 160 barn fördelade på fyra sektioner i sammanhängande lokaler. Utemiljöerna kommer att bestå av två gårdar för de mindre barnen och en tredje som är anpassad för äldre barn.

Mer om bygget går det att läsa mer på kommunens hemsida www.varberg.se